Przegląd, ocena stanu technicznego i konserwacja elementów fasady grzewczej oraz konstrukcji budynków: A, B, C, D i E Palmiarni w Łodzi


Oszacowania wartości zamówienia - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych oraz na terenach niezabudowanych w okresie od 01.12.2024 r. do 30.11.2027 r.
Zagospodarowanie terenu istniejącego placu zabaw na placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi


Podlewanie kwiatów w donicach na latarniach i barierkach na terenie Miasta Łodzi


Oszacowanie wartości zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku nieczynnego szaletu w Parku Helenów wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na rozbiórkęOszacowanie wartości zamówienia - Ocena stanu technicznego drewnianego mostku w Parku OcalałychObsługa i konserwacja fontanny posadzkowej wraz automatycznym systemem nawadniającym zlokalizowanym na terenie Parku Staromiejskiego w Łodzi w 2024 r.

Metryka strony i historia zmian