Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie terenu powinien być złożony w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi przynajmniej na 30 dni przed planowanym zajęciem terenu parku czy zieleńca, a w przypadku obiektów zabytkowych przynajmniej na 60 dni przed rozpoczęciem dzierżawy


Metryka strony i historia zmian