ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
94-004 ŁÓDŹ, UL. RETKIŃSKA 41

TEL.: + 48 (42) 628 72 00

SEKRETARIAT@ZZM.LODZ.PL

Skrytka ePUAP: /zzmlodz/SkrytkaESP

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek: od 07:30 do 15:30


 
Zarząd Zieleni powstał poprzez połączenie jednostek organizacyjnych:

 
Przedmiotem działalności Zarządu jest w szczególności:

  • wykonanie zadań pozostających w zakresie utrzymania urządzonych terenów zielonych w mieście;
  • utrzymanie zieleni wysokiej (drzew i krzewów) oraz zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych;
  • prowadzenie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie Zarządowi;
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, na terenie miasta Łodzi, nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
  • prowadzenie ogrodu botanicznego w zakresie obowiązków ustawowych nałożonych na taką jednostkę;
  • sprawowanie ochrony nad obszarami rezerwatów przyrody na terenie miasta Łodzi;
  • prowadzenie edukacji przyrodniczej oraz popularyzowanie aktywnych form wypoczynku z wykorzystanie zasobów powierzonych Zarządowi.