Inspektor Ochrony Danych ZZM

Paweł Bociąga - dane.osobowe@zzm.lodz.pl.