Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 103

Telefon: + 48 42 628-72-44

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt znajduje się przy ul. Wycieczkowej 103. Tam właśnie osobniki chore, ranne czy młodociane, które ucierpiały najczęściej w wyniku kontaktu z człowiekiem, mają zapewnioną całodobową pomoc i opiekę oraz przechodzą rehabilitację pozwalającą im na powrót do naturalnego środowiska.

Godziny pracy:

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przyjmuje zwierzęta dzikie, wymagające okresowej pomocy człowieka, w godzinach od 10:00 do 20:00.

Dodatkowe informacje pod tel. 42-628-72-44 w godzinach pracy ośrodka.

Powiadamianie, zgłaszanie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi):

  • Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt tel. 42-628-72-44 w godzinach pracy ośrodka. 
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 042-638-49-49
  • Straż Miejska tel. 986
     

Ograniczanie populacji niektórych gatunków zwierzyny łownej prowadzone jest w drodze odłowu lub odstrzału redukcyjnego, na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz Porozumienia zawartego z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi.