Drewno z naszego lasu

Sprzedaż drewna

Co kupujący o drewnie wiedzieć powinien?

Głównie do sprzedaży trafiają gatunki takie jak: sosna, świerk, brzoza, dąb, a rzadziej modrzew i olcha; Sortymenty, jakie najczęściej można u nas zakupić, to S4 (drewno średniowymiarowe opałowe, składane z wałków długości 1,20m w stosy o różnej masie drzewnej). Ze względu na różną jakość i wymiary, drewno jest zróżnicowane cenowo (Cennik w załączeniu).

Kupując drewno - płacicie Państwo za metry sześcienne (m3) a nie przestrzenne (mp), czyli za masę drewna w stosie zgodnie z obowiązującymi przelicznikami – przykład poniżej: 

przelicznik 0,65 z mp na m3 dla drewna S4 (opał):

Więcej informacji na temat drewna, jego dostępności oraz możliwości nabycia udzielą Państwu Leśniczowie pod numerem 42 628 72 42 – KONIECZNY KONTAKT TELEFONICZNY przed przyjazdem do Leśniczówki, w związku z terenowym charakterem pracy leśniczych.

W zależności od części Łodzi, z jakiej chcą Państwo nabyć drewno, za sprzedaż drewna odpowiedzialni są następujące osoby:

  1. Obchodu Skotniki – Leśniczy Jacek Józwiak - dyżur w każdy poniedziałek w godz. 7-15
  2. Obchodu Łagiewniki – Magdalena Sarnecka - dyżur w każdą środę w godz. 7-15
  3. Obchodu Lublinek Ruda – Adrian Wawrzyniak - dyżur w każdy piątek w godz. 6.30 - 14.30

Sprzedaż drewna w Leśnictwie Miejskim odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach 8.00  - 12.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym (ze względu na niewielkie ilości drewna, sprzedaż nie zawsze jest możliwa).


Leśnictwo Miejskie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi sprawuje opiekę nad lasami, których główne funkcje to:

- ochronna,

- turystyczno – rekreacyjna

- oraz edukacyjna i naukowa.

W związku z tym, drewno pochodzi głównie z użytków przygodnych, tj. zagrożeń i wywrotów, dlatego sprzedawane jest w niewielkich ilościach.

Możliwość samowyrobu, czyli zakupu drewna małowymiarowego - M2 (tzw. „gałęziówka” lub „chrust”) polega na zebraniu w stosy drewna leżącego, którego średnica
w grubszym końcu nie przekracza 7cm (w korze). Po złożeniu stosów są one obmierzane „odbierane” przez właściwego leśniczego i sprzedawane wyrabiającemu po cenie aktualnie obowiązującej w cenniku. Przed przystąpieniem do zbioru gałęzi należy skontaktować się z właściwym dla miejsca Leśniczym, aby uzyskać zgodę, określić teren zbierania oraz uzgodnić zakres.

 

Umowne ceny drewna okrągłego w Leśnictwie Miejskim