Cmentarze komunalne

Wszystkich Świętych 2023 r.

Godziny otwarcia cmentarzy komunalnych w Łodzi:

27.10.2023 r. piątek  w godz. 8.00 – 20.00
28.10.2023 r. sobota w godz. 8.00 – 20.00
29.10.2023r. niedziela w godz. 8.00 – 20.00
30.10.2023r. poniedziałek w godz. 8.00 – 20.00
31.10.2023 r. wtorek w godz. 8.00 – furtki i bramy nie zostaną zamknięte
01.11.2023 r. środa  furtki i bramy nie zostaną zamknięte
02.11.2023 r. czwartek zamknięcie – 20.00

Godziny otwarcia kancelarii na cmentarzach komunalnych:

27.10.2023 r. piątek  w godz. 8.00 – 15.00
28.10.2023 r. sobota  zamknięte
29.10.2023 r. niedziela   zamknięte
30.10.2023 r. poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00
31.10.2023 r. wtorek  w godz. 8.00 – 15.00
01.11.2023 r. środa   

dyżur w godzinach 10.00-14.00

Kancelarie: CK Doły, CK Zarzew

CK Szczecińska -zamknięte

02.11.2023 r. środa  w godz. 8.00 – 15.00

Fakty i ludzie - broszura


Trzema cmentarzami komunalnymi w Łodzi (Doły, Szczecińska, Zarzewska) administruje Zarząd Zieleni Miejskiej.

Do podstawowych zadań ZZM jako administratora nekropolii należą:

  • Udostępnianie miejsc grzebalnych niezależnie od wyznania i światopoglądu oraz umożliwienie organizowania ceremoniałów pogrzebowych z tym związanych,
  • Sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywanymi usługami pogrzebowymi w części świadczonej na administrowanych cmentarzach,
  • Stwarzanie wszystkim firmom pogrzebowym jednakowych warunków przy grzebaniu zmarłych,
  • Prowadzenie ksiąg cmentarnych,
  • Właściwe zagospodarowywanie i eksploatacja pól grzebalnych,
  • Kopanie i zasypywanie dołów grzebalnych,
  • Ekshumacje,
  • Należyte utrzymanie cmentarzy pod względem czystości i porządku,
  • Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
  • Utrzymanie zieleni.

Cmentarze Komunalne w Łodzi

Aleja Zasłużonych na cmentarzu Doły

W Alei Zasłużonych oraz w innych kwaterach cmentarnych znaleźli miejsce wiecznego spoczynku znani Łodzianie (poniżej lista wg kolejności alfabetycznej).

Sprawy do załatwienia