Miejsce piknikowe

Miejsce piknikowe położone jest przy siedzibie Leśnictwa Miejskiego i udostępniane jest dla potrzeb rekreacji i wypoczynku. Znajduje się tam drewniana wiata z ławami oraz ławkami drewnianymi. Jest tam utwardzone miejsce do rozpalania ognia, czyli palenisko z rusztem. Przygotowaliśmy też przenośną toaletę - kabinę WC, ujęcie wody oraz przyłącze elektryczne.

Organizacja pikniku lub innego spotkania edukacyjnego, integracyjnego dla zorganizowanej grupy uczestników jest odpłatne. Szczegóły w poniżej załączonych dokumentach.