Zieleń Towarzysząca

Dział Zieleni Towarzyszącej zajmuje się bieżącym utrzymaniem:

- zieleni na terenach dróg publicznych,

- drzew na obszarze dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych.

Pod nadzorem i na zlecenie Działu wykonywane są następujące prace:

- cięcia techniczne i sanitarno-pielęgnacyjne drzew,

- usuwanie drzew – zgodnie z wydanymi decyzjami WOŚiR UMŁ (to drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, zagrażające bezpieczeństwu, kolidujące z infrastrukturą drogową),

- sadzenie drzew (m.in. nasadzenia zamienne w ramach kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa),

- sadzenie krzewów, bylin i roślin kwietnikowych,

- cięcia odmładzające i formujące krzewów,

- rekultywacja trawników,

- pozostałe prace tj.: pielenie, podlewanie, nawożenie, korowanie, frezowanie pni, karczowanie pni i samosiewów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz wywóz powalonego drzewa lub jego części, po wystąpieniu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.