Park im. Jana Matejki

Położony u zbiegu ulic Narutowicza i Matejki – jedyny w Łodzi park miejski założony na wzór ogrodu francuskiego (miniatura ogrodu barokowego). Jeden z najmniejszych parków łódzkich, o pow. 2,4 ha.

Zaprojektowany i założony w 1924 r. przez łódzkiego przemysłowca i filantropa, senatora II Rzeczpospolitej Edwarda Heiman-Jareckiego, przy współudziale ogrodników Edwarda Ciszkiewicza (Naczelnika Wydziału Plantacji Miejskich) oraz Z. Hellwiga. Śmierć żony fundatora przerwała zamiar uzupełnienia założenia o element zasadniczy, tj. pałac-willę właściciela (w miejscu, gdzie dziś znajduje się fontanna), sytuowany na zwieńczeniu głównej osi ogrodu. Jedynie w północno-wschodnim narożniku parku wzniesiono domek ogrodnika i zabudowania gospodarcze. W 1938 r. ogród został nabyty przez Magistrat Miasta Łodzi z przeznaczeniem na park publiczny.

Park został zaprojektowany na planie prostokąta z symetrycznym układem alejek. Jego wnętrza wyznaczają geometrycznie kształtowane elementy roślinne, wśród których szczególną uwagę zwracają szpalery strzyżonych grabów (wysokich na 3-4 m, tworzących zielone ściany i korytarze) oraz geometrycznie formowane cisy i żywotniki. Na osi głównej założenia znajduje się rozległy parter w formie trawnika, urozmaiconego prostokątnymi rabatami różanymi.

W parku nie występują drzewa uznane za pomniki przyrody, jednak on sam charakteryzuje się bogactwem gatunków i odmian dendroflory, co – oprócz pięknego regularnego układu przestrzennego – stanowi ogromny walor parku. W latach 90. XX wieku drzewostan poddano kompleksowym zabiegom leczniczo-pielęgnacyjnym; usunięto także kilka rosnących na obrzeżach parku starych, osłabionych przez pasożytującą jemiołę, topoli, dzięki czemu pozostały, cenniejszy drzewostan uzyskał lepsze warunki wegetacji. W okresie tym w parku przeprowadzono również szereg prac rewaloryzacyjnych: wybudowano ozdobne ogrodzenie (park jest zamykany na noc), zmodernizowano alejki, które otrzymały nawierzchnię glinkowo-żwirową lub z kostki granitowej, wyremontowano fontannę, oświetlono główne aleje i teren przy parterze kwiatowym.