Parki

Łódzkie parki i zieleńce znajdujące się we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej

Parki zabytkowe – informacje ogólne

We władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi znajduje się 13 parków zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego. Obiekty te zajmują łącznie powierzchnię 324,37 ha (66% powierzchni wszystkich parków miejskich administrowanych przez ZZM). Poza bezpośrednim nadzorem i bieżącym utrzymaniem ZZM pozostaje obecnie Park im. Ks. Bpa Michała Klepacza o pow. 3,3 ha – obiekt dobrze znany łodzianom, a szczególnie studentom Politechniki Łódzkiej, użyczony przez Miasto na rzecz tej uczelni na mocy porozumienia zawartego w 2007 r.

Większość parków zabytkowych powstała w końcu XIX w. i w pierwszym trzydziestoleciu XX w. na terenach leśnych lub poleśnych jako parki publiczne, inne stanowią przekształcone w przestrzenie publiczne dawne założenia ogrodowe towarzyszące pałacom i willom fabrykantów łódzkich. Ich wykaz przedstawia poniższe zestawienie:

Lp. Nazwa Rok powstania Pow (ha) Pochodzenie obiektu
BAŁUTY: pow. parków zabytkowych - 58,20 ha    
 1 Park im. Adama Mickiewicza (rejon ulic: Zgierska, Jaworowa, Folwarczna, Krzewowa, Biegańskiego) ok. 1890 49,40 Obiekt zwyczajowo nazywany Parkiem Julianowskim, założony w dolinie Sokołówki. Park podworski – w jego skład weszły grunty dawnego założenia ogrodowego wokół pałacu fabrykanckiej rodziny Heinzlów oraz część folwarku na Marysinie.
 2 Park Helenów (rejon ulic: Franciszkańska, Smugowa, Źródłowa i Północna)  1881-85 8,80 Obiekt założony w dolinie Łódki przez fabrykancką rodzinę Anstadtów (właścicieli browaru przy ul. Pomorskiej), powstał jako prywatny ogród rozrywkowy, był udostępniany łodzianom za opłatą.
GÓRNA: pow. parków zabytkowych – 15,46 ha  
3 Park im. Legionów (część położona w rejonie ulic: Pabianicka, Doroty, Bednarska) 1888 - ok. 1930 9,42 Dawne pofabrykanckie założenie ogrodowe wokół willi Ernsta Leonhardta i domów wspólników fabryki wyrobów wełnianych Tow. Akc. Leonhardt, Woelker i Girbardt.
 4 Park im. Władysława Reymonta (rejon ulic: Piotrkowska, Milionowa, Przybyszewskiego)  1850  6,04 Park pofabrykancki założony w dolinie rzeki Jasień. Był własnością jednego z pierwszych wielkich łódzkich fabrykantów - Ludwika Geyera.
POLESIE: pow. parków zabytkowych – 210,23 ha    
5 Park im. księcia Józefa Poniatowskiego (rejon ulic: al. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, Żeromskiego, Inżynierska, Parkowa)  1904 - 1908  38,20 Park miejski założony na terenie poleśnym, stanowi pozostałość dawnego rozległego kompleksu lasów miejskich, położonego niegdyś w zachodniej części Łodzi.
 6  Park im. Ks. Bpa Michała Klepacza (rejon ulic: Al. Politechniki, ul. Skorupki, Wólczańska)  1904 3,30 Park powstał z połączenia dwóch założeń ogrodowych wokół fabrykanckich willi braci Reinholda i Józefa Richterów. Obiekt od 2007 r. w użyczeniu na rzecz Politechniki Łódzkiej.
 7  Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (rejon ulic: Krzemieniecka, Krakowska, Srebrzyńska, al. Unii Lubelskiej, Konstantynowska)  1924 - 1939 168,73  Obiekt zwyczajowo nazywany Parkiem na Zdrowiu. Park wraz z rezerwatem leśnym „Polesie Konstantynowskie” (utworzonym w 1930 r.), stanowi pozostałość dawnego rozległego kompleksu lasów miejskich.
ŚRÓDMIEŚCIE – 10,91 ha
8  Park im. Jana Matejki (rejon ulic: Matejki, Narutowicza)  1924  2,40  Jedyne w Łodzi geometryczne założenie parkowe o charakterze ogrodu francuskiego. Park założony pierwotnie jako prywatny ogród  mający otaczać nigdy niewybudowany pałac-willę senatora II Rzeczpospolitej Edwarda Heiman-Jareckiego – łódzkiego przemysłowca i filantropa.
 9  Park im. Henryka Sienkiewicza (rejon ulic: Sienkiewicza, Tuwima, Kilińskiego)  1896  4,36 Trzeci publiczny park w Łodzi (nazywany do 1916 r. Mikołajewskim lub Świętokrzyskim), założony na dawnym placu targowym.
 10 Park im. Stanisława Staszica (rejon ulic: Uniwersytecka, Jaracza, Wierzbowa, Narutowicza)  1899  4,15  Czwarty publiczny park w Łodzi, założony na terenie odlesionym, który 50 lat wcześniej wchodził w skład rządowego Lasu Widzewskiego (ok. 1830 r. las ten  rozciągał się od dzisiejszych ulic Kilińskiego po Niciarnianą i od Milionowej po Telefoniczną).
WIDZEW – 32,87 ha
 11 Park Źródliska I (rejon ulic: al. Piłsudskiego, Przędzalniana, Fabryczna)  1840  9,25  Park stanowi pozostałość rządowego Lasu Widzewskiego – fragmentu dawnej Puszczy Łódzkiej. Od początku wchodził w skład pierwszego publicznego parku w Łodzi – Ogrodu Spacerowego, nazywanego Źródliska lub Kwela. Park objęty dodatkową ochroną jako zbiorowy pomnik przyrody.
 12  Park Źródliska II (rejon ulic: Targowa, Fabryczna)  1840, druga połowa XIX w.  6,38  Dawny przypałacowy ogród ozdobny, użytkowy i spacerowy przy rezydencji Karola Wilhelma Scheiblera. Od 1840 do 1854 r. wchodził w skład pierwszego publicznego parku w Łodzi – Ogrodu Spacerowego (Źródliska), zachował relikty leśne w postaci starych dębów i grabów. Park objęty dodatkową ochroną jako zbiorowy pomnik przyrody.
 13 Park im. Jana Kilińskiego (rejon ulic: Kilińskiego, Tylna, Tymienieckiego)  lata 80. XIX w.  2,25  Dawne pofabrykanckie założenie ogrodowe wokół willi Ludwika Grohmanna.
 14  Park 3 Maja (rejon ulic: Kopcińskiego, Małachowskiego)  lata 20. XX w. 14,99  Park założony na terenie leśnym, stanowi pozostałość rządowego Lasu Widzewskiego (fragmentu dawnej Puszczy Łódzkiej).

 

Oprócz Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu i Parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie, łódzkie parki zabytkowe położone są w centralnej części miasta, wewnątrz pierścienia tzw. kolei obwodowej. Są to obiekty bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni (2,25 do 168,73 ha), w większości małe, bo nieprzekraczające 10 ha (tylko 3 parki są większe - im. Piłsudskiego, Mickiewicza i Poniatowskiego), często wciśnięte w kwartały gęstej zabudowy. Największy z nich – Park im. Marszałka J. Piłsudskiego – wraz z Miejskim Ogrodem Zoologicznym, Ogrodem Botanicznym i terenem dawnego poligonu na Brusie stanowi największą enklawę zieleni w zachodniej części Łodzi.

 

Wykaz parków i zieleńców administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (05.09.2014 r.)

Miasto Łódź podzielone jest na rejony ogrodnicze, które obejmują poniższe obszary. Znajdź na liście park lub zieleniec, który Cię interesuje, a dowiesz się do jakiego rejonu ogrodniczego przynależy.

Lp. Nazwa

Rejon nr 1 JULIANÓW
- tel. 632-75-79 wew. 296
1 Park im. A. Mickiewicza (ul. Zgierska, Biegańskiego, Folwarczna)
2 Park im. A. Struga (ul. Olsztyńska, Brzóski)
3 Zieleniec u zbiegu ulic Zgierskiej i Julianowskiej
4 Zieleniec u zbiegu ulic Hipotecznej i Pojezierskiej
5 Zieleniec przy ul. Kalinowej
6 Zieleniec u zbiegu ulic Zgierskiej i Sowińskiego

Rejon nr 2 DOLINA ŁÓDKI
- tel. 632-75-79 wew. 296
7 Park Ocalałych (ul. Wojska Polskiego, Oblęgorska)
8 Park Helenów (ul. Północna, Źródłowa)¹
9 Park im. Szarych Szeregów (ul. Boya Żeleńskiego, Górnicza, Bracka)
10 Zieleniec między ul. Strykowską i ul. Zmienną
11 Zieleniec u zbiegu ulic Strykowskiej i Oświatowej
12 Skwer Gdański u zbiegu ulic Głowackiego i Wojska Polskiego
13 Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki)
14 Zieleniec przy al. Palki (przy WAM)
15 Zieleniec przy zbiegu ul. Pankiewicza i al. Palki (przy ROD)
16 Zieleniec u zbiegu ul. Spornej i Pankiewicza
17 Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)
18 Zieleniec u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Franciszkańskiej
19 Zieleniec u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Pankiewicza (skwer im. J. Szustrowej)

Rejon nr 3 STOKI - RADIOSTACJA
- tel. 632-75-79 wew. 220
20 Park im. Gen. Mariusza Zaruskiego (ul. Giewont)
21 Zieleniec Mazowiecka - Lawinowa
22 Zieleniec Konstytucyjna - Małachowskiego
23 Park R. Baden-Powella (ul. Niciarniana, Małachowskiego)
24 Park 3-go Maja (ul. Małachowskiego, Kopcińskiego)²
25 Zieleniec ul. Junacka

Rejon nr 4 DOLINA JASIENIA
- tel. 632-75-79 wew. 293
26 Park Źródliska I (ul. Piłsudskiego, Fabryczna)
27 Park Źródliska II (ul.Piłsudskiego, Fabryczna, Targowa)
28 Park im. J.Kilińskiego (ul. Kilińskiego, Tymienieckiego)
29 Wodny Rynek (ul. Wodna, Nawrot)
30 Skwer Leona Niemczyka (dawny zieleniec Plac Zwycięstwa) (ul. Piłsudskiego, Targowa)
31 Park Nad Jasieniem (ul. Śmigłego Rydza)
32 Park Podolski (ul. Śmigłego Rydza, Tatrzańska, Zapadła)

Rejon nr 5 CHOJNY - DĄBROWA
- tel. 632-75-79 wew. 210
33 Park im. Legionów (ul. Pabianicka, Bednarska)
34 Park im. W. Reymonta (ul. Piotrkowska, Przybyszewskiego)
35 Park im. J. Dąbrowskiego (ul. Dąbrowskiego)
36 Park im. J. Słowackiego (ul. Pabianicka, Politechniki)
37 Park przy ul. Leczniczej
38 Park Sielanka (ul. Pabianicka)
39 Park im. T. Rejtana (ul. Felsztyńskiego, Piltechniki)
40 Park przy ul. Skrzywana
41 Skwer im. św. M. Kolbego (ul. Tatrzańska)
42 Skwer im. H. Dubaniewicza (ul. Paderewskiego)
43 Skwer leśny ul. Kosynierów Gdyńskich
44 Skwer leśny ul. Odrzańska
45 Cyklodrom (ul. Karpacka)
46 Plac Niepodległości
47 Plac im. W. Reymonta

Rejon nr 6 STARE POLESIE
- tel. 632-75-79 wew. 293
48 Park im. ks. Józefa Poniatowskiego (al. Mickiewcza, ul. Żeromskiego)
49 Zieleniec miejski między ul. Gdańską a ul. Wólczańską /przy Straży Pożarnej
50 Zieleniec miejski między ul. Gdańską a ul. Kopernika
51 Zieleniec miejski pl. Hallera
52 Łódzkie Błonia (ul. Kusocińskiego, Konstantynowska)

Rejon nr 7 ZDROWIE - RETKINIA
- tel. 632-75-79 wew. 210
53 Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego (ul. Konstantynowska, al. Unii, ul. Krzemieniecka, Srebrzyńska, Krakowska)
54 Park na Smulsku (ul. Nowy Józefów)
55 Zieleniec miejski między ul. Wyspiańskiego a ul. Chodkiewicza
56 Zieleniec miejski przy ul. Wileńskiej 57
57 Zieleniec miejski przy ul. Maratońskiej (odcinek od ul. Obywatelskiej do Popiełuszki)
58 Park osiedlowy nad Nerem (ul. Łaskowice)

Rejon nr 8 STARE MIASTO - BAŁUTY ZACHODNIE
- tel. 632-75-79 wew. 220
59 Park Staromiejski (ul. Zachodnia, Nowomiejska, Franciszkańska)
60 Park Piastowski (ul. Wici)
61 Park "Grabieński Las" (ul. Zadraż, Banachiewcza)
62 Zieleniec przy ul. Aleksandrowskiej 13
63 Park Żeromskiego (ul. Rojna, Kaczeńcowa)
64 Zieleniec między ul. Lutomierską a Drewnowską (przy KWP)
65 Plac Piastowski (ul. Lutomierska, Bazarowa)
66 Zieleniec u zbiegu ulic Drewnowska-Włókniarzy
67 Zieleniec u zbiegu ulic Zachodnia-Drewnowska

Rejon nr 9 ŚRÓDMIEŚCIE
- tel. 632-75-79 wew. 210
68 Park im. J. Matejki (ul. Matejki)
69 Park im. St. Moniuszki (ul. Narutowicza, Kilińskiego)
70 Park im. H. Sienkiewicza (ul. Sienkiewicza, Kilińskiego)
71 Park im. St. Staszica (ul. Narutowicza, Uniwesrytecka)
72 Pasaż H. Józewskiego (ul. Piotrkowska 135, Kościuszki)
73 Pasaż A. Rynkowskiej
74 Pasaż Abramowskiego
75 Plac Komuny Paryskiej
76 Pasaż A. Rubinsteina
77 Zieleniec Tymienieckiego/Piotrkowska
78 Zieleniec Sienkiewicza/Traugutta²
79 Zieleniec Piotrkowska/Brzeźna
80 Zieleniec Sienkiewicza/Tuwima
81 Plac Jana Pawła II (wokół katedry)
82 Skwer im. Powstania Węgierskiego 1956 roku
83 Zieleniec Aleja PCK

Rejon nr 10 WIDZEW - OLECHÓW
- tel. 632-75-79 wew. 220
84 Park Widzewski (ul. Piłsudskiego, Niciarnana, Sobolowa)
85 Park Widzewska Górka (ul. Chmielowskiego, Elsnera)
86 Zieleniec ul. Paryska
87 Park na Janowie (ul. Oleńki Billewiczówny, Hetmańska)
88 Park Źródła Olechówki (ul.K.Odnowiciela, B. Świdnickiego, Hetmańska)
89 Park wiejski - Brójecka (ul. Kolumny, Tomaszowska)
90 Stawy w Wiskitnie (ul. Kolumny, Nad Stawem)